Yasal Bildirim

Bu yasal bildirim, Moto34.shop adresindeki bu Sitenin ve İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. (bundan böyle Moto34.shop olarak anılacaktır) iştirakleri ile bağlantılı olan veya bu Sitede görüntülenen (toplu olarak “Siteler” olarak anılacaktır) tüm ilgili kurumsal Sitelerinin tabi olduğu şart ve koşulları içermektedir.

Bu Sitelerden herhangi birine erişerek veya bu Sitelerden herhangi birini kullanarak bu Yasal Bildirimde yer alan şart ve koşullara riayet edeceğinizi açıkça kabul ve beyan etmektesiniz. Bu şart ve koşulları kabul etmiyorsanız lütfen Siteleri kullanmayın. Bu Yasal Bildirim ile bu Sitede yayınlanan veya sizinle İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. arasında başka bir şekilde geçerli olan diğer kurallar, politikalar veya anlaşmalar arasında herhangi bir çelişki olması durumunda dokümanların geçerlilik sıralaması aşağıdaki gibi olacaktır: (i) ürün ve/veya hizmetlerin belirli şart ve koşulları; (ii) bu Yasal Bildirim; (iii) Gizlilik Politikası ve (iv) bu Sitede yayınlanan diğer kurallar, politikalar veya anlaşmalar.

Burada aksi yönde bir atıfta bulunulmadıkça İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. ‘ ye yapılan her atıf İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ.’nin tüm iştiraklerini kapsayacaktır. Siteler, yalnızca kişisel kullanımınıza yönelik olup, Sitelerin görüntülenmesi; Sitelere bilgi verilmesi, ürün bilgilerinin kişisel olarak incelemeniz için indirilmesi ve belirli Siteler için ürünlerin satın alımı ile sınırlı olacaktır.

Geçerli kanun

Bu Siteye girerek bu Siteye giriş ve kullanım lisansınızın Hollanda kanunlarına uygun olarak yorumlanacağını ve değerlendirileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Bu Sitenin kullanımı ile bağlantılı olan her türlü anlaşmazlık Hollanda yetkili mahkemesi tarafından çözüme kavuşturulacaktır. Bu Siteyi bir başka ülkeden kullanmanız durumunda geçerli kanunlara uygunluk sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca bu Yasal Bildirim, kanun hükümlerinin uluslararası ihtilafının uygulanmasına uygun olarak geçerli kanun tarafından size sağlanan zorunlu haklarınızı engellemeyecek veya sınırlamayacaktır. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., bu Sitede yer alan materyallerin Hollanda dışındaki ülkeler için uygun olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır.

1- İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., bilgileri Sitelerinde ziyaretçilere kolaylık olması amacıyla yayınlamaktadır. Ürünlerin satın alınabileceği bu Sitelerin haricinde İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. ürün bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak sunulmaktadır. Bireysel şahıslara ilişkin bilgi ve göndermeler, ister çalışan olsun, ister İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. için veya onunla ilgili olarak çalışsın, sadece bilgi amaçlıdır. Kişiler ve/veya onların Sitelerdeki beyanları, hiçbir şekilde kişisel veya kurumsal düzeyde İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ.’nin belirli ürün veya hizmet sorumlulukları ve/veya yükümlülükleri ile ilişkilendirilemez/ilişkilendirilemeyecektir. Yayınlanan bildirimler ve profiller kişisel olup bu beyan ve profillere kanun yoluyla veya başka bir şekilde hiçbir garanti veya yükümlülük amacı doğrultusunda atıfta bulunulamaz.
İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışsa da elde olmayan nedenlerle teknik veya olgusal yanlışlıklar veya baskı hataları olabilir. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda Sitelerde düzeltmeler ve değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ.’un Sitelerinde tanımlanan ürünleri bölgenizde mevcut olmayabilir. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., Sitelerdeki bilgilerin bölgenizde geçerli olmasına gayret gösterecektir. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., ürünleri ve ürünlerin renklerini mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde görüntülemek için elinden gelen gayreti göstermektedir, görüntülenen ürünler ve ürünlerin renkleri kullanıcının ekipmanına da bağlıdır ve İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., kullanıcı ekipmanının gerçek ürünleri ve ürünlerin renklerini doğru bir şekilde görüntüleyeceğini garanti edememektedir. Sitelerden indirilebilecek bazı yazılımlar devlet ihracat kontrolüne veya diğer kısıtlamalara tabi olabilir. Sitelerimizi ziyaret ederek ve kullanarak bu kısıtlamaları onaylamakta ve bu kısıtlamalara tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz.

2- Ziyaretçiler, Siteleri kullanmalarıyla ilgili her türlü sorumluluk ve riski kabul eder. Sitede yer alan tüm bilgiler size “olduğu gibi” verilmiştir ve İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., Sitelerden, veya Siteler üzerinden, erişilen bilgilere ilişkin olarak açıkça veya ima yollu hiçbir garantiyi, beyanı ve açıklamayı, mülkiyet garantisi, ticari elverişlilik, ihlal durumunun olmaması veya belirli bir amaca uygunluk gibi tüm açık veya ima yollu garantilerle sınırlı kalmaksızın ilgili hukuk çerçevesinde izin verildiği kadarıyla kabul etmez. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., Sitelerin bilgisayar virüsleri, program hataları veya diğer zararlı unsurları içermediğini garanti etmez. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., materyalde yer alan fonksiyonların kesintisiz veya hatasız olduğunu veya hataların saptanıp düzeltilmiş olduğunu garanti etmez. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., Sitelerde açıklanan veya Sitelerden erişilen bilgilerin doğru, tam, güvenilir ve kullanışlı olup olmamasından dolayı herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük üstlenmez. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ.; Sitelerini güncellemek, içeriklerini veya kodlarını değiştirmekle yükümlü değildir ve İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. bu tür bilgileri güncellememiş olmasından dolayı suçlanamaz. Sitelerde yer alan herhangi bir bilgiye güvenip kullanmadan önce doğruluğunu kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

3- İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., kullanım kaybı, kar kaybı, veri kaybı veya maddi olsun ya da olmasın, sözleşme çerçevesindeki bir işlemin ifasında, haksız fiil ifasında veya başka şekilde olsun ya da olmasın İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasının sitelerinden sağlanan veya bu kanalla ulaşılan bilgiden ya da bilginin kullanılması veya uygulanmasıyla sınırlı olmaksızın ne tür ve ne sebepten olursa olsun diğer herhangi bir tür hasardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu Yasal Bildirimden gönderme yapılan yükümlülüklerin sınırları, İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasının kasıtlı davranış ya da ağır ihmalinden kaynaklanan kayıp ve hasarlar için geçerli değildir.

4- İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ., herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Sitelere girişi kapatma veya Sitelerde açıklanan hizmet ve ürünleri revize etme hakkını saklı tutar. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasının tüm teklifleri ve diğer bildirimleri, İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firması aksini yazılı olarak belirtmedikçe bağlayıcı değildir.
Bu Siteden çevrimiçi olarak satın aldığınız ürün ve hizmetlere ilişkin bir işlemden, mesafeli sözleşmelerle ilgili yürürlükteki yasal kurallara göre, ürünün elinize geçmesinden veya söz konusu hizmet işleminin tarihinden itibaren 7 iş günü içinde vazgeçebilirsiniz.
İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firması, bu gönderiyi güncelleyerek bu Yasal Bildirimin hüküm ve şartlarını her an revize edebilir. Değişiklikler sizi bağlayacağından, Siteleri kullanımınızla ilgili olarak güncel hüküm ve şartları gözden geçirmek için bu siteyi periyodik olarak ziyaret etmeniz gerekir. Bu tür değişikliklerden sonra bu Siteyi kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Yasal Bildirimin herhangi bir şart, koşul veya hükmünün geçersiz kalması, ilgili mahkemeler tarafından uygulanabilir görülen Yasal Bildirimin bu kısımlarının uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
5- İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firması; duvar kağıdı, simgeler, karakterler, çizimler, görüntüler, grafikler, müzik, metin, yazılım ve Sitelerin diğer herhangi bir içeriği (“İçerik”) ve ayrıca Sitelerin yapılandırılmasında kullanılan tüm HTML tasarım, yerleşim, konfigürasyonlar, CGI ve herhangi bir formattaki diğer kod veya dosyalarla (“Kod”) sınırlı kalmaksızın tüm Sitelerin sahibi veya haklarının sahibidir. Sitelerin İçeriği ve Kodu; telif hakları, patent, veri tabanı ve marka haklarıyla sınırlı olmaksızın fikri mülkiyet hakları ve diğer ilgili haklarla korunmaktadır. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasının önceden yazılı izni olmaksızın, bu tür kısıtlamalara yürürlükteki zorunlu yasaların izin verdiği ölçüde, Sitelerden herhangi bir Kod veya İçeriği ticari amaçlarla üçüncü şahıslara dağıtmak üzere kopyalayamaz, değiştiremez, yükleyip indiremez, tekrar yayınlayamaz, gösteremezsiniz. Sitelerdeki İçerik ve Kodu sadece kendiniz için kullanabilirsiniz. Sitelerde görünen tüm logolar, isim ve ticari markalar İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasının (fikri) mülkiyet hakkı altında ya da İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasının lisanslı kullanımı altındadır. Yukarıda belirtilenlerin herhangi birini herhangi bir nedenle İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasının önceden açıkça yazılı izni olmadan kullanamazsınız. Bu Yasal Bildirime uymamanız sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasının telif hakkı, ticari marka ve diğer mülkiyet ve sınai mülkiyet haklarının ihlalini oluşturacaktır.
Yukarıda açıkça belirtilmiş olanlar haricinde burada yer alan hiçbir husus, İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firması, iştirakleri veya bir üçüncü tarafın bir patent, ticari marka, telif hakkı veya diğer mülki ve sınai hakları altındaki herhangi bir lisans veya hakkının ima yollu itiraz ve tartışmaya açılması olarak yorumlanamaz.

6- Yukarıda açıkça belirtilmiş olanlar haricinde burada yer alan hiçbir husus, İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firması, iştirakleri veya bir üçüncü tarafın bir patent, ticari marka, telif hakkı veya diğer mülki ve sınai hakları altındaki herhangi bir lisans veya hakkının ima yollu itiraz ve tartışmaya açılması olarak yorumlanamaz.

7- İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasına e-posta, anketler, forumlar, kayıt veya diğer herhangi bir iletişim medyası ile geri bildirim, veri, sorular, yorumlar, öneriler veya benzeri şekilde cevap veriyorsanız, ancak kişisel bilgilerinizi açıklamıyorsanız bu tür bilgiler gizli olarak kabul edilemez. Tarafımıza bilgi göndererek, İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasına, bu sunduğunuz bilgilerin İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasının uygun gördüğü şekilde herhangi bir amaçla ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanım hakkını geri dönülemez, dünya genelinde, süre sınırlaması olmaksızın ve aktarılabilir şekilde vermiş olmaktasınız. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firması, bu tür bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımı veya açıklanmasından sorumlu tutulamaz. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasının bu tür bilgiyi gizli tutmak gibi bir yükümlülüğü yoktur ve herhangi bir sınırlama olmaksızın bu bilgiyi çoğaltmak, kullanmak, açıklamak ve başkalarına göndermekte serbesttir. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firması, bu tür bilgiler içinde yer alan herhangi bir fikir, konsept, teknik bilgi veya tekniği, bu tür bilgileri içeren veya bu bilgilere dayanan ürünleri geliştirmek, üretmek ve pazarlamakla sınırlı olmaksızın her türlü amaç doğrultusunda kullanmakta serbesttir. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firması, Siteleri ve ürünleri hakkında yorum ve önerilerinizi memnuniyetle karşılar, ancak İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firması, ürünlerini veya yeni ürünleri geliştirmek, tasarlamak, yeniden tasarlamak, modifiye etmek, üretmek veya pazarlamakla ilgili gizli veya özel fikirler, malzemeler veya başka bilgiler talep etmez. Bilgi göndererek İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasına, bu tür bilgileri yayınlama, operasyonlarının bir bölümünde kullanma ve konseptlerini İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. ürünlerine dahil etme veya İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firmasının gerekli bulduğu diğer herhangi bir amaçla kullanması hakkını tanımaktasınız.

8- Sitelerin etkileşimli bölümlerini hatalı ve/veya küçültücü, yanlış, mütecaviz, kaba, nefret dolu, can sıkıcı, müstehcen, bayağı, seksüel içerikli, tehditkar, kişilerin özeline saldıran veya yasaları çiğneyen herhangi bir materyal göndermek için kullanamazsınız. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firması, Sitelerin etkileşimli bölümlerine gönderilen içeriklerin editoryal kontrolünü yapmaz. Resimlerin ve/veya makalelerin basılması dahil tüm bilgiler tamamen sizin risk ve sorumluluğunuz altındadır. İstanbul Motosiklet LTD. ŞTİ. Firması, fikir ve sunumların herhangi bir şekil veya tarzda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar veya olumsuz durumlardan dolayı sorumlu ve yükümlü değildir.

9- By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.